Breaking News
Loading...

Info Post

Text Art


                                ,._
                       ,--.    |   `-.
                    ,-'    \   :      `-.
                   /__,.    \  ;  `--.___)
                  ,'    \    \/   /       ,-"`.
                     __,-' - /   '\      '   ,'
                  ,-'              `-._ ,---^.
                  \   ,                `-|    |
                   \,(o                  ;    |
               _,-'   `-'                |    |
            ,-'                          |    |
        Y8PYF                            ;    ;
        `"" `           ,         ,--   /    :
         \      .   ___/|       ,'\   ,' ,'  ;
          `.     ;-' ___|     ,'  |\   ,'   /
            `---'  __\ /    ,'    | `-'   ,'
      ,-           \ ,'   ,'      `--.__,'
    ,'     ,-'     ,'    /
         ,'  ,     `----'    -hrr-
           ,'
          (
           `


         ,--._______,-.
       ,','  ,    .  ,_`-.
      / /  ,' , _` ``. |  )       `-..
     (,';'""`/ '"`-._ ` \/ ______    \\
       : ,o.-`- ,o.  )\` -'      `---.))
       : , d8b ^-.   '|   `.      `    `.
       |/ __:_     `. |  ,  `       `    \
       | ( ,-.`-.    ;'  ;   `       :    ;
       | |  ,   `.      /     ;      :    \
       ;-'`:::._,`.__),'             :     ;
      / ,  `-   `--                  ;     |
     /  \                   `       ,      |
    (    `     :              :    ,\      |
     \   `.    :     :        :  ,'  \    :
      \    `|-- `     \ ,'    ,-'     :-.-';
      :     |`--.______;     |        :    :
       :    /           |    |         |   \
       |    ;           ;    ;        /     ;
     _/--' |   -hrr-   :`-- /         \_:_:_|
   ,',','  |           |___ \
   `^._,--'           / , , .)
                      `-._,-'

       __,-----._                       ,-.
     ,'   ,-.    \`---.          ,-----<._/
    (,.-. o:.`    )),"\\-._    ,'         `.
   ('"-` .\       \`:_ )\  `-;'-._          \
  ,,-.    \` ;  :  \( `-'     ) -._     :   `:
 (    \ `._\\ ` ;             ;    `    :    )
  \`.  `-.    __   ,         /  \        ;, (
   `.`-.___--'  `-          /    ;     | :   |
     `-' `-.`--._          '           ;     |
           (`--._`.                ;   /\    |
            \     '                \  ,  )   :
            |  `--::----            \'   ;  ;|
            \    .__,-      (        )   :  :|
             \    : `------; \      |    |   ;
              \   :       / , )     |    |  (
     -hrr-     \   \      `-^-|     |   / , ,\
                )  )          | -^- ;   `-^-^'
             _,' _ ;          |    |
            / , , ,'         /---. :
            `-^-^'          (  :  :,'
                             `-^--'

                                  _.-.._         _._
                             _,/^^,y./  ^^^^"""^^\= \
                             \y###XX;/  /     \    ^\^\
                               `\Y^   /   .-==||==-.)^^
           ,.-=""""=-.__       /^ (  (   -/<0>++<0>(
         .^      .: . . :^===(^ \ (  (  /```^^^^^^^)
        /      .: .,GGGGp,_ .(   \   /    /-(o'~'o))
      .^      : . gGG"""YGG}. \   )   / /  _/-====-\
     /       (. .gGP  __ ~~ . .\  \  (    (  _.---._)
    /        (. (GGb,,)GGp. . . \_-^-.__(_ /______./
   (          \ . `"!GGP^ . . . . ^=-._--_--^^^^^~)
   (        /^^^\_. . . . . . . . . . . . . . . . )
   )       /     /._. . . . . . . . . . . . . ._.=)
   \      /      |  ^"=.. . . . . . . ._++""\"^    \
    \    |       |       )^|^^~'---'~^^      \     )
    )   /        )      /   \                 \    \
    |`  |        \     /\    \                (    /
    |   |         (   (  \ . .\               |   (
    )   |         )   )   ^^^^^^              |   |
   /. . \         |  '|                       )   (
   ^^^^^^         )    \                      /. . \
                  / . . \                     ^^^^^^
                  ^^^^^^^
Allen Mullen.                              ,.  ,
                          .-. \ \| \
             ,---._    _,-.> `.\ \ (
            (__,'  `   `>-         -\
                     ,-'             `-.
         ,-'       ,  ,    .       .    `.
       ,'\       ,' ,-'    `-.      ;    :`.
      (__;     ,',,'      ,   `     : `. :  \
             ,' |  _,'   /_    `    :  ; :   \
            /  ,',' |   /  \        '     ;   \
           /   | |(o|  /  (o)          |  |    ;
          /     ___-^-^-----.          |  |    |
         (   ,---. `-.           :.    |       :
          ;,'      )  `          :..   |        |
          :\      /              :.    |        ;
          :.`-.__,              ,:`    |        |
          ;`.    .             ':'      \      ,
         /   `-.__\           '      ,   \     \.
        (   ,'    \`--,-----.       /     \     \`.
         `-'       \,' ,'   /    / |       \     | `.
      -hrr-        /  '   ,'    /-.|        `.   ;   `.
                  (      /`----'   |          `--'     `
                   `.__,'
                             ;\
                            |' \
         _                  ; : ;
        / `-.              /: : |
       |  ,-.`-.          ,': : |
       \  :  `. `.       ,'-. : |
        \ ;    ;  `-.__,'    `-.|
         \ ;   ;  :::  ,::'`:.  `.
          \ `-. :  `    :.    `.  \
           \   \    ,   ;   ,:    (\
            \   :., :.    ,'o)): ` `-.
           ,/,' ;' ,::"'`.`---'   `.  `-._
         ,/  :  ; '"      `;'          ,--`.
        ;/   :; ;             ,:'     (   ,:)
          ,.,:.    ; ,:.,  ,-._ `.     \""'/
          '::'     `:'`  ,'(  \`._____.-'"'
             ;,   ;  `.  `. `._`-.  \\
             ;:.  ;:       `-._`-.\  \`.
              '`:. :        |' `. `\  ) \
      -hrr-      ` ;:       |    `--\__,'
                   '`      ,'
                        ,-'


                     ,
                ,.  | \
               |: \ ; :\
               :' ;\| ::\
                \ : | `::\
                _)  |   `:`.
              ,' , `.    ;: ;
            ,' ;:  ;"'  ,:: |_
           /,   ` .    ;::: |:`-.__
        _,' _o\  ,::.`:' ;  ;   . '
    _,-'           `:.          ;""\,
 ,-'                     ,:         `-;,
 \,                       ;:           ;--._
  `.______,-,----._     ,' ;:        ,/ ,  ,`
         / /,-';'  \     ; `:      ,'/,::.:::
       ,',;-'-'_,--;    ;   :.   ,',',;::::::
      ( /___,-'     `.     ;::,,'o/  ,:::::::
       `'             )    ;:,'o /  ;"-   -::
                      \__ _,'o ,'         ,::
                         ) `--'       ,..::::
      -hrr-              ; `.        ,:::::::
                          ;  ``::.    :::::::       ,.
      /  `-._
     /       `.     ___            __
   ,'       _/ ,---'   `-.       ,'  `.
  /   /`---' \/           `--.  /      \
 /   |       /             _  `/  -.    `.
 \   |              ,.    /O\  \    \     \
  \   `.           /O \  '   `. `. / \    |
   `._  `-.       /   ,   .    ,  `.  \  ,'
      `-.        .   /     `--'     \  \/
         \        `-',d8o8b.        /
          \          dP'88`8b      /
           \  ,'`.     `YP'       |
    -hrr-   \/ .        |       | |
            /  |\       :       |/\
           /   | `.   ,:::     / \ \
          ,\       `-'`""'`.--'  )o )
         (o `.__,               / o/
          \ o   \_           ,-'o /
           \  o  o`-----.__,' o ,'
            `----. o  o  o  o ,'
                  `----------'
           ____,'`-,
      _,--'   ,/::.;
   ,-'       ,/::,' `---.___        ___,_
   |       ,:';:/        ;'"`;"`--./ ,-^.;--.
   |:     ,:';,'         '         `.   ;`   `-.
    \:.,:::/;/ -:.                   `  | `     `-.
     \:::,'//__.;  ,;  ,  ,  :.`-.   :. |  ;       :.
      \,',';/O)^. :'  ;  :   '__` `  :::`.       .:' )
      |,'  |\__,: ;      ;  '/O)`.   :::`;       ' ,'
           |`--''            \__,' , ::::(       ,'
           `    ,            `--' ,: :::,'\   ,-'
            | ,;         ,    ,::'  ,:::   |,'
            |,:        .(          ,:::|   `
            ::'_   _   ::         ,::/:|
           ,',' `-' \   `.      ,:::/,:|
          | : _  _   |   '     ,::,' :::
          | \ O`'O  ,',   ,    :,'   ;::
           \ `-'`--',:' ,' , ,,'      ::
            ``:.:.__   ',-','        ::'
    -hrr-      `--.__, ,::.         ::'
                   |:  ::::.       ::'
                   |:  ::::::    ,::'                                         do.
                                        :NOX
                                       ,NOM@:
                                       :NNNN:
                                       :XXXON
                                       :XoXXX.
                                       MM;ONO:
  .oob..                              :MMO;MOM
 dXOXYYNNb.                          ,NNMX:MXN
 Mo"'  '':Nbb                        dNMMN MNN:
 Mo  'O;; ':Mb.                     ,MXMNM MNX:
 @O :;XXMN..'X@b.                  ,NXOMXM MNX:
 YX;;NMMMM@M;;OM@o.                dXOOMMN:MNX:
 'MOONM@@@MMN:':NONb.            ,dXONM@@MbMXX:
  MOON@M@@MMMM;;:OOONb          ,MX'"':ONMMMMX:
  :NOOM@@MNNN@@X;""XNN@Mb     .dP"'   ,..OXM@N:
   MOON@@MMNXXMMO  :M@@M...@o.oN""":OOOXNNXXOo:
   :NOX@@@MNXXXMNo :MMMM@K"`,:;NNM@@NXM@MNO;.'N.
    NO:X@@MNXXX@@O:'X@@@@MOOOXMM@M@NXXN@M@NOO ''b
    `MO.'NMNXXN@@N: 'XXM@NMMXXMM@M@XO"'"XM@X;.  :b
     YNO;'"NXXXX@M;;::"XMNN:""ON@@MO: ,;;.:Y@X: :OX.
      Y@Mb;;XNMM@@@NO: ':O: 'OXN@@MO" ONMMX:`XO; :X@.
      '@XMX':OX@@MN:    ;O;  :OX@MO" 'OMM@N; ':OO;N@N
       YN;":.:OXMX"': ,:NNO;';XMMX:  ,;@@MNN.'.:O;:@X:
       `@N;;XOOOXO;;:O;:@MOO;:O:"" ,oMP@@K"YM.;NMO;`NM
        `@@MN@MOX@@MNMN;@@MNXXOO: ,d@NbMMP'd@@OX@NO;.'bb.
       .odMX@@XOOM@M@@XO@MMMMMMNNbN"YNNNXoNMNMO"OXXNO.."";o.
     .ddMNOO@@XOOM@@XOONMMM@@MNXXMMo;."' .":OXO ':.'"'"'  '""o.
    'N@@X;,M@MXOOM@OOON@MM@MXOO:":ONMNXXOXX:OOO               ""ob.
   ')@MP"';@@XXOOMMOOM@MNNMOO""   '"OXM@MM: :OO.        :...';o;.;Xb.
  .@@MX" ;X@@XXOOM@OOXXOO:o:'      :OXMNO"' ;OOO;.:     ,OXMOOXXXOOXMb
 ,dMOo:  oO@@MNOON@N:::"      .    ,;O:""'  .dMXXO:    ,;OX@XO"":ON@M@
:Y@MX:.  oO@M@NOXN@NO. ..: ,;;O;.       :.OX@@MOO;..   .OOMNMO.;XN@M@P
,MP"OO'  oO@M@O:ON@MO;;XO;:OXMNOO;.  ,.;.;OXXN@MNXO;.. oOX@NMMN@@@@@M:
`' "O:;;OON@@MN::XNMOOMXOOOM@@MMNXO:;XXNNMNXXXN@MNXOOOOOXNM@NM@@@M@MP
   :XN@MMM@M@M:  :'OON@@XXNM@M@MXOOdN@@@MM@@@@MMNNXOOOXXNNN@@M@MMMM"'
   .oNM@MM@ONO'   :;ON@@MM@MMNNXXXM@@@@M@PY@@MMNNNNNNNNNNNM@M@M@@P'
  ;O:OXM@MNOOO.   'OXOONM@MNNMMXON@MM@@b. 'Y@@@@@@@@@@@@@M@@MP"'"
 ;O':OOXNXOOXX:   :;NMO:":NMMMXOOX@MN@@@@b.:M@@@M@@@MMM@""""
 :: ;"OOOOOO@N;:  'ON@MO.'":""OOOO@@NNMN@@@. Y@@@MMM@@@@b
 :;   ':O:oX@@O;;  ;O@@XO'   "oOOOOXMMNMNNN@MN""YMNMMM@@MMo.
 :N:.   ''oOM@NMo.::OX@NOOo.  ;OOOXXNNNMMMNXNM@bd@MNNMMM@MM@bb
  @;O .  ,OOO@@@MX;;ON@NOOO.. ' ':OXN@NNN@@@@@M@@@@MNXNMM@MMM@,
  M@O;;  :O:OX@@M@NXXOM@NOO:;;:,;;ON@NNNMM'`"@@M@@@@@MXNMMMMM@N
  N@NOO;:oO;O:NMMM@M@OO@NOO;O;oOOXN@NNM@@'   `Y@NM@@@@MMNNMM@MM
  ::@MOO;oO:::OXNM@@MXOM@OOOOOOXNMMNNNMNP      ""MNNM@@@MMMM@MP
    @@@XOOO':::OOXXMNOO@@OOOOXNN@NNNNNNNN        '`YMM@@@MMM@P'
    MM@@M:'''' O:":ONOO@MNOOOOXM@NM@NNN@P  -hrr-     "`"""MM'
    ''MM@:     "' 'OOONMOYOOOOO@MM@MNNM"
      YM@'         :OOMN: :OOOO@MMNOXM'
      `:P           :oP''  "'OOM@NXNM'
       `'                    ':OXNP'
                               '"'

~ guard dog ~  9/96
                                       
                                           /\ /\
                                          /  \---._
                                         / / `     `\
                                         \ \   `'<@)@)    
                                         /`         ~ ~._
                                        /                `()
                                       /    \   (` ,_.:.  /
                                      / ~    `\   (vVvvvvV
                                     /       |`\_ `^^^/
                                 ___/________|_  `---'
                                (_____R_E_X____) _
                                _/~          | `(_)
                              _/~             \
                            _/~               |
                          _/~                 |
                        _/~                   |
                      _/~         ~.          |
                    _/~             \        /\
                 __/~               /`\     `||
               _/~      ~~-._     /~   \     ||
              /~             ~./~'      \    |)
             /                 ~.        \   )|
            /                    :       |   ||
       jgs  |                    :       |   ||
            |                   .'       |   ||
       __.-`                __.'--.      |   |`---.
    .-~  ___.         __.--~`--.))))     |   `---.)))
   `---~~     `-...--.________)))))      \_____)))))~ a Scottie Dog ~  (early art!)

       ./\   _
  c ..'D> `'//...........'`.
  :        //            :`
  :       //             :
  '..... //              :  
   ^^^^^``:              ;
          :             .'
          : :':'''''':`: `. jgs
          ''''``      ``'''


>> dog  <<  10/96

                .-._    
               {_}^ )o
      {\________//~`    
       (         )
       /||~~~~~||\
 jgs  |_\\_    \\_\_  
      "' ""'    ""'"'


[peeing dog]
                |\
        /    /\/o\_
       (.-.__.(   __o
    /\_(      .----'
     .' \____/
    /   /  / \
___:____\__\__\__________________VK        _______/\                    /\______
      /       \   \________________/   /      \
    /           \ __________________ /          \
  /                                               \
 /                                                   \
 \        /\                              /\        /
   \    /   |                            |   \    /
     \/     |                            |     \/
            |                            |
            |           _                |
            |          /  \              |
            |         /|oo \             |
            |        (_|  /_)            |
            |          `@/  \    _       |
            |          |     \   \\      |
            |           \||   \   ))     |
            |           |||\ /  \//      |
            |         _//|| _\   /       |  R. Nykvist (Chuckles)
            |        (_/(_|(____/        |
            |                            |
             ============================


           ____
         / |   |\
  _____/ @ |   | \
 |> . .    |   |   \
  \  .     |||||     \________________________
   |||||||\                                    )
            \                                 |
             \                                |
               \                             /
                |   ____________------\     |
                |  | |                ||    /
                |  | |                ||  |
                |  | |                ||  |
                |  | |                ||  |  Glo Pearl
               (__/_/                ((__/                            __
     ,                    ," e`--o
    ((                   (  | __,'
     \\~----------------' \_;/
hjw  (                      /
     /) ._______________.  )
    (( (               (( (
     ``-'               ``-'


     -----------------------------/ ^^^^^^^ \
   /                             |  | * * |  |
  / |   )                   |  ||\__/  @  \__/
\/   \ / /----------\______/ \ //     '-'
      ||=|=                   ||=|=                        (\
                       (\_\_^__o
                ___     `-'/ `_/
               '`--\______/  |
          '        /         |
      `    .  ' `-`/.------'\^-' mic0 comments:

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by imomniscient.blogspot.com Enhanced by imomniscient.blogspot.com

Post a Comment